Bilder från Burma

Vi säljer bilder från Burma och Sydostasien. Här kan du se några exempel. Se fler bilder från Burma på vår sida på Flickr.com.

Schwedagon Pagoda, Yangon.

Schwedagon Pagoda, Yangon.

Om Burma

Burma är det till ytan största landet på det sydostasiatiska fastlandet. Det gränsar i norr till Kina, i väst till Bangladesh, till Indien i nordväst, i öst till Laos och i sydost till Thailand. Burmas sydkust sträcker sig längs Andamansjön och i sydväst finns Bengaliska viken. Rangoon var fram till 2005 landets huvudstad; den nuvarande är Naypyidaw. Burma blev självständigt från Storbritannien 1948 och blev en förbundsrepublik.

Schwedagon Pagoda, Yangon.

Schwedagon Pagoda, Yangon.

Schwedagon Pagoda, Yangon.

Schwedagon Pagoda, Yangon.

Alla bilder från Burma är tagna av Anders Thorsell.

< Tillbaka till sidan Asien