Priser / Prislista

Vad kostar en bild?

 

Reklambilder eller redaktionellt?

Bilder som köps för användning i reklam kostar vanligtvis mer än vid redaktionell engångsanvändning. Ju fler mottagare och större användande av bilden desto högre pris. Även köparens storlek kan påverka priset.

Bildanvändning

En bildköpare erhåller en användningsrätt till bilden, dvs en licens att använda bilden i enlighet med en överenskommelse. Licensens omfattning i tid och rum är ytterligare en aspekt som påverkar prisets storlek.

Priser, arkivbilder

Ungefärliga priser kan du se i prislistan från Svenska fotografers förbund.

 Storgatan i Sundsvall. FOto: Anders Thorsell.

Storgatan i Sundsvall. FOto: Anders Thorsell.

 Prag. Foto: Anders Thorsell.

Prag. Foto: Anders Thorsell.