Bilder från Vietnam

Vi säljer bilder från Vietnam och Sydostasien. Nedan kan du se några exempel. Se fler bilder från Vietnam på vår sida på Flickr.com.

Vietnam wedding. Hanoi.

Vietnam wedding. Hanoi.

Om Vietnam

Vietnam ligger i Sydostasien och gränsar till Kina, Laos och Kambodja. Västra delen av landet är bergigt och bebos till stor del av minoritetsgrupper medan de kustnära områdena är flacka och består till stor del av uppodlad mark som brukas av etniska vietnameser. Landet är en enpartistat och bara kommunistpartiet är tillåtet och press- och yttrandefriheten är begränsad. Landet har under en stor del av 1900-talet utkämpat krig vilket ledde till ekonomisk tillbakagång och isolering.

Under många år har landet varit ett viktigt biståndsland för Sverige. Efter att landet öppnat upp sig mot omvärlden har turismen ökat och många utländska företag etablerat sig. Landet har över 84 miljoner invånare. Huvudstad är Hanoi som ligger i norra delen av landet medan största staden är Ho Chi Minh-staden i söder.

Hanoi traffic.

Hanoi traffic.

Saigon traffic.

Saigon traffic.

Alla bilder från Vietnam är tagna av Anders Thorsell.

< Tillbaka till sidan Asien